Chronisch Zorgnet

Chronische aandoeningen

Onder chronische aandoeningen verstaan wij aandoeningen die systemisch zijn. Diabetes, metabool syndroom ( hoge bloeddruk, overgewicht, te hoog bloedglucose, te hoog vetgehalte in bloed, te hoog cholesterolgehalte in uw bloed), allerlei longaandoeningen, vaataandoeningen die leiden tot coronairlijden, etalagebenen/claudicatio intermittens en andere problematiek (teveel om dat allemaal hier te benoemen), osteoporose en artrose. Een chronische aandoening heeft een permanente verandering van leefstijl nodig waarbij voeding en bewegen hele belangrijke aspecten zijn.

Het Chronisch Zorgnet is een landelijk open netwerk. Elke fysiotherapeut kan daar dus deel van uitmaken indien je wil en kan voldoen aan de juiste criteria. Fysiotherapeuten kunnen zich verdiepen in verschillende chronische aandoeningen. Wij hebben relevante opleidingen gedaan en ons jarenlang verdiept in chronische aandoeningen en zijn daardoor gekwalificeerd en competent om mensen te revalideren met één van deze aandoeningen.

Mogelijk gemaakt door WordPress | Thema: HoneyPress Dark door SpiceThemes